Barup & Edström Arkitektkontor

Kalmar domkyrka

Pingstsöndagen 2011 togs Kalmar domkyrka åter i bruk efter den största kyrkorestaureringen i Sverige på tjugo år. Insatserna säkerställer och förädlar kvaliteterna i norra Europas kanske bäst bevarade barockkyrka, ritad av Nikodemus Tessin d. ä. och färdigställd 1703.

Exteriört har fasader putsats och kalkmålats och koppartak iordningställts, liksom de speciella eldsurnorna, som förgyllts. Tidigare igensatta fönster har givit kyrorummet nytt ljus och interiört har ett förstorat kor, nytt centralaltare, ambo och dopfunt samt nya förvaringsutrymmen ökat flexibiliteten för verksamheten. Kyrkorummet är nu i sin helhet tillgängligt också för funktionshindrade besökare. Läs mer »

Barup & Edström

Om oss | Barup & Edström arkitektkontor AB är ett väletablerat och välrenommerat företag med 30 år i branschen. Vi arbetar med nybyggnader, inredningar, restaureringar och vårdplaner, ofta med fullständig projektledning och ekonomistyrning. I projekten gör vi ofta CAD-visualiseringar och DVD- presentationer.
Läs mer om oss »

Grands fasader restaureras

En omfattande restaurering pågår av stenfasaderna på Grand Hotel i Lund. Byggnaden, uppförd 1896-99, är en av Lunds mest eleganta och påkostade från tiden, men med åren har stenarbetena vittrat och spruckit sönder. Nu återställs de magnifika fasaderna med dekor av den typiskt röda sandsten från Öved. Läs mer »

Interiör från badrum

Inredning | Vi gestaltar rum och hela interiörer i både små och större projekt. Vi värnar om helheten och arbeter därför i alla skalor. Vi har genom åren kommit att gestalta nya möbler och produkter som vunnit stor uppskattning och även satts i industriell tillverkning. Läs mer under inredning »

Slottsgårdens nya stensättning

Slottsgården på Malmöhus har fått ny beläggning. Kullerstenen är återställd och tillgängligheten förbättrad med borgmästarsten i Bjärlövsgranit. Beläggningen visar historiska tidsskeden och berättar med text i stenen om bl a den stora borggårdsmuren och porttornen från 14- och 1500-talet. Sedan år 2000 är Mats Edström slottsarkitekt på Malmöhus; läs mer om arbetena »

Baron House

Det som började som ett restaureringsprojekt av en förfallen skånegård fortsatte med ett samarbete med den internationellt kände arkitekten John Pawson och slutade som en nybyggnad. Resultatet finns bland de böljande åkrarna strax nordöst om Ystad och fick Region Skånes Arkitekturpris 2006 och Mies van der Rohes pris samma år. Läs mer »

Eslövs Medborgarhus - se del ur video

Vår restaurering av Eslövs medborgarhus har fått European Union Award / Europa Nostra Award samt nomineringar till Helgopriset och det internationella Ecola-priset.

I den interiöra restaureringen har husets ursprungliga materialverkan, belysning och färgsättning återställts. Anläggningen har fått en ny bar, kök, förbättrad tillgänglighet och utrymning.

Den ovala gården har åter fönster av ek och husets fasader har återfått sin ädelputs med marmorkross samt glimmer i ytan. Funkiskaraktären har återvänt liksom bottenvåningens ekfönster med eloxerade bläck i mässingsfärg. Läs mer »

Stallet, Ellinge slott

Initiativrika företagare har i Ellinge slotts gamla stallbyggnad förverkligat ett nytt bränneri och en restaurang. Läs mer »

La Barbazaine

La Barbazaine är ett vackert slott från 1860-talet, vackert beläget i en södersluttning i södra delen av Centralmassivet i Frankrike. Nu genomförs en omfattande restaurering på uppdrag av den svenske ägaren. Det gamla slottet kompletteras med kontextuella tillägg och nya funktioner. Läs mer »

Lunds univ. historiska museum

Sedan 2005 pågår stora förändringar på Historiska Museet vid Lunds universitet. Tidigare stängda vetenskapskollektioner görs tillgängliga för en bred publik och de unika samlingarna får en ny iscensättning. Vi står för rådgivning och producerar löpande presentationsmaterial och visionsframställningar, såväl AV-material som manus till texter. Den interaktiva visionsframställningen i ljud och bild görs med senaste teknik. Läs mer »

Copyright © 2005-2012 Barup & Edström Arkitektkontor AB | Modulation Produktioner Sverige AB